Συντονιστές/ Συντονίστριες

1ο ΠΕ.ΚΕ.Σ. Νοτίου Αιγαίου
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου
Συντονιστής/στρια:
Δρ.Ειρήνη Τσαβαλά, ΠΕ70
Τίτλος:
Οργανωτική Συντονίστρια του 1ου ΠΕ.ΚΕ.Σ. Νοτίου Αιγαίου
Ιδιότητα:
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου
Περιοχή Ευθύνης:
1ο ΠΕ.ΚΕ.Σ. Νοτίου Αιγαίου
Έδρα:
1ο ΠΕ.ΚΕ.Σ. Νοτίου Αιγαίου
Διεύθυνση:
Λιβάδια - Μάννα
Τ.Κ.:
84100
Τηλέφωνο:
22810 79633
Email:
1pekes@naigaiou.pde.sch.gr

1ο και 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου
Συντονιστής/στρια:
Μαχαιρίδου Μαρία, ΠΕ11 - Φυσικής Αγωγής
Τίτλος:
Αναπληρώτρια Οργανωτική Συντονίστρια
Ιδιότητα:
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου
Περιοχή Ευθύνης:
1ο και 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου
Έδρα:
1ο ΠΕ.ΚΕ.Σ. Νοτίου Αιγαίου
Διεύθυνση:
Λιβάδια - Μάννα
Τ.Κ.:
84100
Τηλέφωνο:
22810 79633
Email:
mmachair@sch.gr
Ιστοσελίδα:
https://blogs.sch.gr/mmachair/

1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου
Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου
Συντονιστής/στρια:
Προβελέγγιος Πέτρος, ΠΕ70 - Δασκάλων
Τίτλος:
Ιδιότητα:
Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου
Περιοχή Ευθύνης:
1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου
Έδρα:
1ο ΠΕ.ΚΕ.Σ. Νοτίου Αιγαίου
Διεύθυνση:
Λιβάδια - Μάννα
Τ.Κ.:
84100
Τηλέφωνο:
22810 79633
Email:
petrprovel@sch.gr

1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου
Συντονιστής/στρια:
Γιαννούλη Μαριλένα, ΠΕ70 - Δασκάλων
Τίτλος:
Ιδιότητα:
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου
Περιοχή Ευθύνης:
1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου
Έδρα:
1ο ΠΕ.ΚΕ.Σ. Νοτίου Αιγαίου
Διεύθυνση:
Τ.Κ.:
84100
Τηλέφωνο:
22810 79633
Email:
marigiann@sch.gr

1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου
Συντονιστής/στρια:
Βασιλική Βέλκου, M.Ed., ΠΕ60 - Νηπιαγωγών
Τίτλος:
Ιδιότητα:
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου
Περιοχή Ευθύνης:
1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου
Έδρα:
1ο ΠΕ.ΚΕ.Σ. Νοτίου Αιγαίου
Διεύθυνση:
Λιβάδια - Μάννα
Τ.Κ.:
84100
Τηλέφωνο:
22810 79633
Email:
vasvelkou@sch.gr

1ο και 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου και ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου
Συντονιστής/στρια:
Σοφία Χάιτα, M.Ed., ΠΕ08 - Καλλιτεχνικών
Τίτλος:
Ιδιότητα:
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου
Περιοχή Ευθύνης:
1ο και 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου και ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης
Έδρα:
1ο ΠΕ.ΚΕ.Σ. Νοτίου Αιγαίου
Διεύθυνση:
Λιβάδια - Μάννα
Τ.Κ.:
84100
Τηλέφωνο:
22810 79633
Email:
socha@sch.gr

1ο και 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου
Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου
Συντονιστής/στρια:
Δρ. Κωνσταντίνος Ζέρβας, ΠΕ86 - Πληροφορικής
Τίτλος:
Ιδιότητα:
Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου
Περιοχή Ευθύνης:
1ο και 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου
Έδρα:
1ο ΠΕ.ΚΕ.Σ. Νοτίου Αιγαίου
Διεύθυνση:
Λιβάδια - Μάννα
Τ.Κ.:
84100
Τηλέφωνο:
22810 79633
Email:
konzervas@sch.gr

1ο και 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου
Συντονιστής/στρια:
Δρ. Πανορμίτσα Παπακαλοδούκα, ΠΕ70 - Δασκάλων (Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης)
Τίτλος:
Ιδιότητα:
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου
Περιοχή Ευθύνης:
1ο και 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου
Έδρα:
1ο ΠΕ.ΚΕ.Σ. Νοτίου Αιγαίου
Διεύθυνση:
Λιβάδια - Μάννα
Τ.Κ.:
84100
Τηλέφωνο:
22810 79633
Email:
panste@sch.gr