Έναρξη μαζικού ανοιχτού Διαδικτυακού μαθήματος (MOOC) του ΥΠΑΙΘ-«ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΨΗΦΙΑΚΑ- ΔΙΔΑΣΚΟΥΜΕ ΨΗΦΙΑΚΑ» για την Α/θμια Εκπαίδευση

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Σχολικό Δίκτυο, τον υπεύθυνο φορέα της ΕΕ για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και καινοτομίας στην εκπαίδευση, σχεδίασαν το δεύτερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μαθαίνουμε Ψηφιακά – Διδάσκουμε Ψηφιακά» που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης….

Το πλήρες έγγραφο: Έναρξη μαζικού ανοιχτού Διαδικτυακού μαθήματος (MOOC) του ΥΠΑΙΘ-«ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΨΗΦΙΑΚΑ- ΔΙΔΑΣΚΟΥΜΕ ΨΗΦΙΑΚΑ» για Α/θμια Εκπαίδευση

Ένα ακόμα μαζικό ανοιχτό Διαδικτυακό μάθημα (MOOC) του ΥΠΑΙΘ “Μαθαίνουμε Ψηφιακά, Διδάσκουμε Ψηφιακά” –A/βάθμια

Δίκτυο Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης EUROPE DIRECT

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα συντονίζει το Δίκτυο Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης EUROPE DIRECT. Τα Κέντρα Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης EUROPE DIRECT παρέχουν σε όλους τους πολίτες τη δυνατότητα να λαμβάνουν άμεσα πληροφορίες, συμβουλές και απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα όργανα, τη νομοθεσία, τις πολιτικές, τα προγράμματα και τις προτεραιότητες της Ε.Ε….

Το πλήρες έγγραφο: Δίκτυο Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης EUROPE DIRECT

Στοιχεία επικοινωνίας Κέντρων Europe DIRECT 2018-2021 (Ιαν-Απρ)