7η Ημερίδα Διδακτικής «Διδάσκοντας τη γραμματική αλλιώς»

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. και το Goethe-Institut Θεσσαλονίκης έχουν τη χαρά να σας προσκαλέσουν στην 7η ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ «Διδάσκοντας τη γραμματική αλλιώς»…

Το πλήρες κείμενο: Πρόσκληση

Αφίσα

7η ημερίδα Διδακτικής του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ.

Περίληψη μιας Υπουργικής Απόφασης μόνιμου διορισμού στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, 39 εκπαιδευτικών, κλ. ΠΕ60-Νηπιαγωγών, επιτυχόντων του γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ έτους 2008

Περίληψη μιας (1) Υπουργικής Απόφασης μόνιμου διορισμού στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, τριάντα εννέα (39) εκπαιδευτικών, κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών, επιτυχόντων του γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ έτους 2008, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 73 του Ν.4589/2019 (ΦΕΚ 13/29-1-2019 τ.Α΄), στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Διευκόλυνση ορκωμοσίας και ανάληψης υπηρεσίας εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης