Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών

Τοποθετήσεις

  • Λειτουργικά Υπεράριθμων Εκπαιδευτικών
  • Αποσπασμένων εκπαιδευτικών από άλλα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ και εκπαιδευτικών όλων των κλάδων που αποσπάστηκαν εντός του ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων

Οι αναφερόμενοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία στη σχολική μονάδα που τοποθετήθηκαν τη Δευτέρα, 3η Σεπτεμβρίου 2018.

Τοποθετήσεις Λειτουργικά Υπεράριθμων Εκπαιδευτικών 2018-2019

Αποσπάσεις εντός και εκτός ΠΥΣΠΕ 2018