Άρθρα που αφορούν το Πυσπε Κυκλάδων

Δευτέρα, 02 Νοεμβρίου 2015 15:29

Τοποθέτηση Υποδιευθύντριας

Εδώ μπορείτε να δείτε την απόφαση τοποθέτησης υποδιευθύντριας στο Δημοτικό Σχολείο Φηρών Θήρας.

Στα συνημμένα αρχεία θα βρείτε:

α) την Πρόσκληση των εκπαιδευτικών όλων των κλάδων και όλων ειδικοτήτων γενικής παιδείας και ειδικής αγωγής, για υποβολή αίτησης απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ Ν. Κυκλάδων, για το διδακτικό έτος 2015-16

β) το έντυπο αίτησης απόσπασης εντός του ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων, για το διδακτικό έτος 2015-16

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η πρόσκληση δεν αφορά τους εκπαιδευτικούς που μετατάχθηκαν υποχρεωτικά από την Β/θμια εκπαίδευση στην Α/θμια Εκπαίδευση, σύμφωνα με το άρθρο 82, παρ. 11 του Ν.4172/2013. Γι' αυτούς θα ακολουθήσει νέα πρόσκληση, εν αναμονή των εξελίξεων σχετικά με τις μεταθέσεις ειδικοτήτων.

Χρόνος υποβολής αιτήσεων και απαραίτητων δικαιολογητικών: από Δευτέρα 13/7/2015 έως και Παρασκευή 24/7/2015. 

Τρόπος υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών: αποκλειστικά με fax (2281079229) ή αυτοπροσώπως στη ΔΠΕ Κυκλάδων

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τον αρχικό πίνακα σύμφωνα με την πρόταση του ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων για οριστική τοποθέτηση των εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ60 και κλ. ΠΕ70 Γενικής Παιδείας και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 2015, όπως αυτός διαμορφώθηκε στην με αριθμό 10/6-7-2015 συνεδρίασή του.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωμα ενστάσεων επί του πίνακα εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ανάρτησή του (δηλαδή έως και την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2015).

Στα συνημμένα αρχεία θα βρείτε

- την πρόσκληση εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ60 Νηπιαγωγών και ΠΕ70 Δασκάλων για οριστική τοποθέτηση ή βελτίωση θέσης του Π.Υ.Σ.Π.Ε. του Ν. Κυκλάδων.

- τον πίνακα με τα οργανικά κενά κατά κλάδο και κατά σχολείο

- τον πίνακα με τη φθίνουσα μοριακή κατάταξη των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών ανά κλάδο και ειδικότητα

- τα έντυπα δήλωσης τοποθέτησης

 

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τον πίνακα με την τελική βαθμολογία των υποψηφίων Δειυθυντών/-ντριων των Δ.Σ. Ν. Κυκλάδων μετά τη μυστική ψηφοφορία της 10ης Ιουνίου 2015.

Δικαίωμα κατάθεσης ένστασης κατά του πίνακα έχουν οι υποψήφιοι εντός τριών (3) ημερών, από 12-6-2015 έως και 16-6-2015 στις 15:00 μ.μ., στη ΔΠΕ Κυκλάδων, είτε αυτοπροσώπως, είτε με fax και έπειτα με ταχυδρομείο.

 

Μετά την εξέταση των ενστάσεων από το διευρυμένο ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων σας γνωστοποιούμε:

α) τον τελικό αναμορφωμένο πίνακα Α, με τους υποψήφιους Διευθυντές, οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής, για την κάθε σχολική μονάδα ξεχωριστά

β)τον τελικό αναμορφωμένο πίνακα Β, με τα αντικειμενικά μόρια των υποψηφίων Διευθυντών, ανά σχολική μονάδα και κατά φθίνουσα σειρά.

Στα συνημμένα αρχεία θα βρείτε:

α) τον πίνακα Α με τους υποψήφιους, οι οποίοι πληρούν ή μη τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για την κάθε σχολική μονάδα ξεχωριστά.

β) τον πίνακα Β με τα αντικειμενικά μόρια των υποψηφίων Δ/ντων ανά σχολική μονάδα και κατά φθίνουσα σειρά.

Όσοι υποψήφιοι Διευθυντές επιθυμούν να καταθέσουν ένσταση τόσο για τον πίνακα υποψηφίων, οι οποίοι πληρούν ή μη τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής (πίνακας Α), όσο και για τον πίνακα των αντικειμενικών μορίων (πίνακας Β), θα πρέπει να την καταθέσουν στην οικεία Δ/νση εντός τριών ημερών, από 4/6/2015 έως και 8/6/2015, πρώτα με fax και έπειτα με ταχυδρομείο. Όσοι εκπαιδευτικοί ανήκουν οργανικά σε άλλη Δ/νση παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τη Δ/νση της οργανικής τους θέσης, για τον τρόπο κατάθεσης της τυχόν ένστασής τους.

 

Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2015 15:32

Τοποθετήσεις αναπληρωτών 18-24-25/2/2015

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τις τοποθετήσεις των νεοπροσληφθέντων αναπληρωτών εκπαιδευτικών 

Παρασκευή, 06 Φεβρουαρίου 2015 09:13

Συγκρότηση ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων

Συγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Κυκλάδων

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών εκπ/κων μέσω ΕΣΠΑ κλ. ΠΕ60 και ΠΕ32 για το σχολικό έτος 2014-15

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ορισμό Μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Δωδεκανήσου και Κυκλάδων?ως υπηρεσιακά συμβούλια- για τη διετία 2015-2016.

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό Μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Δωδεκανήσου και Κυκλάδων? ως Συμβούλια Επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης- για τη διετία 2015-2016

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που έγιναν στις 24 και 25/11/2014.

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών μετά τις 14/10/2014

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τους προϊσταμένους των Νηπιαγωγείων και των Ολιγοθέσιων Δημοτικών Σχολείων της Β΄ Φάσης.

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τις τοποθετήσεις των Υπευθύνων για το ολοήμερο πρόγραμμα των δημοτικών σχολείων του Ν. Κυκλάδων για το σχολικό έτος 2014-15.

Στο παρακάτω συνημμένο θα βρείτε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπεύθυνων Ολοημέρων των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2014-2015

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από Τρίτη, 7-10-2014 έως και Παρασκευή 10-10-2014

Στο συνημμένο θα βρείτε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποδιευθυντών Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2014-15.

Υποβολή αιτήσεων από την Δευτέρα 6/10/2014 έως και την Πέμπτη 9/10/2014

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τα ονόματα των υπευθύνων ολοήμερων τμημάτων στα δημοτικά σχολεία αρμοδιότητας ΔΠΕ Κυκλάδων.

Πέμπτη, 03 Οκτωβρίου 2013 10:15

Υποδιευθυντές

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε κατάλογο με τους εκπαιδευτικούς που ορίστηκαν Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων.

Πέμπτη, 03 Οκτωβρίου 2013 10:27

Προϊστάμενοι Σχολικών Μονάδων

Στα συνημμένα αρχεία θα βρείτε τις τοποθετήσεις Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Ολιγοθέσιων Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2013 - 2014.

Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2013 13:42

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΥΣΠΕ

Καλούνται τα μέλη του ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων σε  συνεδρίαση την 1η Οκτωβρίου 2013 και ώρα 16.30' στα γραφεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2013 23:50

Αναπληρωτές (ΠΕ70)

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τον πίνακα με τις τοποθετήσεις των Αναπληρωτών Δασκάλων σε λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων των Κυκλάδων

Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2013 22:28

Αναπληρωτές (ΠΕ 60)

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τις τοποθετήσεις σε λειτουργικά κενά Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ60 (Νηπιαγωγών).

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τον πίνακα με τις τοποθετήσεις μόνιμων εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά (Απόσπασεις εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Κυκλάδων και Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών από άλλα Π.Υ.Σ.Π.Ε.)

Παρασκευή, 06 Σεπτεμβρίου 2013 21:30

Μετατάξεις

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε πίνακα με τις Τοποθετήσεις σε Λειτουργικά Κενά της Πρωτοβάθμιας Κυκλάδων των Μεταταχθέντων Εκπαιδευτικών και των Λειτουργικά Υπεράριθμων.

Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2013 12:08

Πίνακας Οργανικών

Σας ανακοινώνουμε τον αρχικό πίνακα οριστικών τοποθετήσεων όπως αυτός διαμορφώθηκε μετά τη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων (αριθμός Πράξης: 7/16-07-2013)

Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2013 14:02

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Κυκλάδων

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε την εγκύκλιο καθώς και το έντυπο της αίτησης για απόσπαση εντός ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων

Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2013 10:37

Ενημέρωση για Οργανικές

Σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία Οριστικής Τοποθέτησης/Μετάθεσης εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. θα ξεκινήσει μετά τη δημοσίευση της Απόφασης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τις συγχωνεύσεις των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Φ.Ε.Κ..

Απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου για την τοποθέτηση εκπαιδευτικού ως Προσωρινή Διευθύντρια στο 2ο  Δ.Σ.  Μυκόνου, για το σχολικό έτος 2012-13.

Τρίτη, 05 Φεβρουαρίου 2013 13:52

Συγκρότηση ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε την νέα συγκρότηση του ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων όπως ορίστηκε από τον Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

Πρόσθετες πληροφορίες

Κατασκευή Ιστοσελίδας Νεκτάριος Φαρασόπουλος Εκπαιδευτικός Π.Ε. 70