Τρίτη, 09 Ιουνίου 2015 14:55

Ανακοίνωση τελικών αναμορφωμένων πινάκων υποψηφίων Διευθυντών Δ.Σ. Ν. Κυκλάδων

Written by 

Μετά την εξέταση των ενστάσεων από το διευρυμένο ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων σας γνωστοποιούμε:

α) τον τελικό αναμορφωμένο πίνακα Α, με τους υποψήφιους Διευθυντές, οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής, για την κάθε σχολική μονάδα ξεχωριστά

β)τον τελικό αναμορφωμένο πίνακα Β, με τα αντικειμενικά μόρια των υποψηφίων Διευθυντών, ανά σχολική μονάδα και κατά φθίνουσα σειρά.

Read 1315 times

Πρόσθετες πληροφορίες

Κατασκευή Ιστοσελίδας Νεκτάριος Φαρασόπουλος Εκπαιδευτικός Π.Ε. 70