Τρίτη, 09 Ιουνίου 2015 11:14

Ολοκλήρωση Υλοποίησης Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων ? Βεβαιώσεις Υλοποίησης Προγράμματος 2014-15

Written by 

Την φετινή χρονιά, στις Κυκλάδες, υποβλήθηκαν προς υλοποίηση οχτακόσια εβδομήντα (870) Σχέδια Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων.

Φθάνοντας, λοιπόν, αυτή η δημιουργική χρονιά στο τέλος της, και συμφώνα με την υπ. αρ. Πρωτ.: 167127/Γ7/ 15-10-2014 εγκύκλιο για τον ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Αγωγής Σταδιοδρομίας, Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πολιτιστικών Θεμάτων, Comenius- Leonardo da Vinci και eTwinning) ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015, σχετικά με την ολοκλήρωση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων και τις βεβαιώσεις Υλοποίησης Προγράμματος ισχύουν τα αναγραφόμενα στο συνημμένο έγγραφο.

Read 582 times

Πρόσθετες πληροφορίες

Κατασκευή Ιστοσελίδας Νεκτάριος Φαρασόπουλος Εκπαιδευτικός Π.Ε. 70