1ο ΠΕ.ΚΕ.Σ. Νοτίου Αιγαίου
Οργανωτική Συντονίστρια του 1ου ΠΕ.ΚΕ.Σ. Νοτίου Αιγαίου
Συντονιστής/στρια:
Δρ.Ειρήνη Τσαβαλά, ΠΕ70
Ιδιότητα:
Οργανωτική Συντονίστρια του 1ου ΠΕ.ΚΕ.Σ. Νοτίου Αιγαίου
Περιοχή Ευθύνης:
1ο ΠΕ.ΚΕ.Σ. Νοτίου Αιγαίου
Έδρα:
1ο ΠΕ.ΚΕ.Σ. Νοτίου Αιγαίου
Διεύθυνση:
Τ.Κ.:
Τηλέφωνο:
22810 85623
Email:
1pekes@naigaiou.pde.sch.gr

Κατηγορία :