1ο και 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου
Συντονιστής/στρια:
Μαχαιρίδου Μαρία, ΠΕ11 - Φυσικής Αγωγής
Τίτλος:
Αναπληρώτρια Οργανωτική Συντονίστρια
Ιδιότητα:
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου
Περιοχή Ευθύνης:
1ο και 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου
Έδρα:
1ο ΠΕ.ΚΕ.Σ. Νοτίου Αιγαίου
Διεύθυνση:
Λιβάδια - Μάννα
Τ.Κ.:
84100
Τηλέφωνο:
22810 85623
Email:
mmachair@sch.gr
Ιστοσελίδα:
https://blogs.sch.gr/mmachair/

Κατηγορία :