1ο και 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου και ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου
Συντονιστής/στρια:
Σοφία Χάιτα, M.Ed., ΠΕ08 - Καλλιτεχνικών
Τίτλος:
Ιδιότητα:
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου
Περιοχή Ευθύνης:
1ο και 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου και ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης
Έδρα:
1ο ΠΕ.ΚΕ.Σ. Νοτίου Αιγαίου
Διεύθυνση:
Λιβάδια - Μάννα
Τ.Κ.:
84100
Τηλέφωνο:
2281082025
Email:
socha@sch.gr

Κατηγορία :