1ο και 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου
Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου
Συντονιστής/στρια:
Δρ. Κωνσταντίνος Ζέρβας, ΠΕ86 - Πληροφορικής
Τίτλος:
Ιδιότητα:
Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου
Περιοχή Ευθύνης:
1ο και 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου
Έδρα:
1ο ΠΕ.ΚΕ.Σ. Νοτίου Αιγαίου
Διεύθυνση:
Λιβάδια - Μάννα
Τ.Κ.:
84100
Τηλέφωνο:
22810 82025
Email:
konzervas@sch.gr

Κατηγορία :