Στοιχεία Σχολικής Μονάδας
Διευθυντής/ρια:
ΠΙΠΠΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
Κωδικός ΥΠΕΠΘ:
9290215
Μοριοδότηση:
ΣΤ
Οργανικότητα:
1/Θ
Δυσπρόσιτο:
Όχι
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση:
ΜΕΛΑΝΕΣ ΝΑΞΟΥ
Τ.Κ.:
84300
Τηλέφωνο:
22850-62411
Fax:
22850-62411
Email:
mail@nip-melan.kyk.sch.gr
Ιστοσελίδα:
http://nip-melan.kyk.sch.gr/62411
Χάρτης