Στοιχεία Σχολικής Μονάδας
Διευθυντής/ρια:
ΚΡΙΘΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ
Κωδικός ΥΠΕΠΘ:
9290250
Μοριοδότηση:
ΙΓ
Οργανικότητα:
1/Θ
Δυσπρόσιτο:
Ναι
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση:
ΡΑΧΙΔΙ
Τ.Κ.:
84008
Τηλέφωνο:
22850-71804
Fax:
22850-71804
Email:
mail@nip-katap.kyk.sch.gr
Ιστοσελίδα:
http://nip-katap.kyk.sch.gr/
Χάρτης