Στοιχεία Σχολικής Μονάδας
Διευθυντής/ρια:
ΔΑΜΙΓΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Κωδικός ΥΠΕΠΘ:
9521460
Μοριοδότηση:
Η
Οργανικότητα:
1/Θ
Δυσπρόσιτο:
Όχι
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση:
ΗΜΕΡΟΒΙΓΛΙ ΘΗΡΑΣ
Τ.Κ.:
84700
Τηλέφωνο:
22860-22544
Fax:
22860-28504
Email:
mail@nip-imerov.kyk.sch.gr
Ιστοσελίδα:
http://nip-imerov.kyk.sch.gr/
Χάρτης