Στοιχεία Σχολικής Μονάδας
Διευθυντής/ρια:
ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Κωδικός ΥΠΕΠΘ:
9290276
Μοριοδότηση:
Θ
Οργανικότητα:
1/Θ
Δυσπρόσιτο:
Όχι
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση:
ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΘΗΡΑΣ
Τ.Κ.:
84700
Τηλέφωνο:
22860-83042
Fax:
22860-83042
Email:
mail@nip-akrot.kyk.sch.gr
Ιστοσελίδα:
http://nip-akrot.kyk.sch.gr/
Χάρτης