Στοιχεία Σχολικής Μονάδας
Διευθυντής/ρια:
ΤΣΑΤΜΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ
Κωδικός ΥΠΕΠΘ:
9290254
Μοριοδότηση:
Θ
Οργανικότητα:
1/Θ
Δυσπρόσιτο:
Όχι
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση:
ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΕΑΣ
Τ.Κ.:
84002
Τηλέφωνο:
22880-24141
Fax:
22880-24141
Email:
mail@nip-ag-nikol.kyk.sch.gr
Ιστοσελίδα:
http://nip-ag-nikol.kyk.sch.gr/
Χάρτης