Στοιχεία Σχολικής Μονάδας
Διευθυντής/ρια:
ΒΛΑΧΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
Κωδικός ΥΠΕΠΘ:
9290117
Μοριοδότηση:
Ζ
Οργανικότητα:
6/Θ
Δυσπρόσιτο:
Όχι
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση:
ΚΟΡΗΣΣΙΑ ΚΕΑΣ
Τ.Κ.:
84002
Τηλέφωνο:
22880-21269
Fax:
22880-21269
Email:
mail@dim-koriss.kyk.sch.gr
Ιστοσελίδα:
http://dim-koriss.kyk.sch.gr/
Χάρτης