Στοιχεία Σχολικής Μονάδας
Διευθυντής/ρια:
ΤΣΑΚΩΝΙΑΤΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
Κωδικός ΥΠΕΠΘ:
9290052
Μοριοδότηση:
Θ
Οργανικότητα:
3/Θ
Δυσπρόσιτο:
Όχι
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση:
ΚΙΝΙΔΑΡΟΣ ΝΑΞΟΥ
Τ.Κ.:
84302
Τηλέφωνο:
22850-31374
Fax:
22850-31374
Email:
mail@dim-kinid.kyk.sch.gr
Ιστοσελίδα:
http://dim-kinid.kyk.sch.gr/
Χάρτης