Στην παρακάτω ηλεκτρονική  φόρμα, οι σχολικές μονάδες που πραγματοποιούν οποιαδήποτε σχολική δράση, θα καταχωρούν τα στοιχεία που ζητούνται προκειμένου να ενημερώνεται η  Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων.

Θα πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική διεύθυνση του σχολείου (email) για να πάρετε αντίγραφο της συμπληρωμένης φόρμας.

Η ενημέρωση της Διεύθυνσης για όλες τις δράσεις των σχολικών μονάδων είναι απαραίτητη, βάσει του ΠΔ 79 άρθρο 16.

Δεν θα γίνονται δεκτές  ενημερώσεις για εκδρομές / δράσεις με κανέναν άλλο τρόπο (email, φαξ, ταχυδρομείο), πέραν της συγκεκριμένης φόρμας.

Φόρμα συμπλήρωσης στοιχείων για ενημέρωση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όσον αφορά τις δράσεις σχολείων


Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολειών (ΠΔ 79 – άρθρο 16)

Μετακινήσεις μαθητών Δημοτικών Σχολείων στη Βουλή των Ελλήνων – Συμμετοχή στο Εργαστήρι (ΦΕΚ 115)