Τμήμα:
Τηλέφωνο:
Τηλέφωνο 2:
Email:

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Π.Υ.Σ.Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ 15-02-2021

Ανασυγκρότηση Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Νοτίου Αιγαίου

Ανασυγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Κυκλάδων (26/8/2020)