Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων

Καφτηράνης Χρήστος
Ειδικότητα:
Εκπαιδευτικός, κλ. ΠΕ70
Τμήμα:
Διεύθυνση
Τηλέφωνο:
22810 79271
Τηλέφωνο 2:
Email:

Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων

Χρήστος Καφτηράνης
Ειδικότητα:
Εκπαιδευτικός ΠΕ70
Τμήμα:
Διεύθυνση
Τηλέφωνο:
22810 79271
Τηλέφωνο 2:
Email: