Λειτουργία Σχολικών Μονάδων

Ορισμός δήμων εφαρμογής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2019-2020

Νόμος για τις υποστηρικτικές δομές

Εγκύκλιος 2018

Προεδρικό διάταγμα υπ’ αριθμ amos. 79/2017

Επιλογή σημαιοφόρων, παραστατών και υπευθύνων κατάθεσης στεφάνων

Δομή και λειτουργία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ν.1566/85

Οργάνωση και λειτουργία δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων Π.Δ.200/98 και Π.Δ.201/98

Ωρολόγια προγράμματα δημοτικών σχολείων ΕΑΕΠ ν.1327/11

Λειτουργία ολοήμερου προγράμματος δημοτικών σχολείων ν.1345/11

Ωρολόγια προγράμματα νηπιαγωγείων και ολοήμερων νηπιαγωγείων ν.1420/07

Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Νόμος υπ’αριθμ 구글 확장프로그램 동영상 다운로드. 4590/2019 Ενδυνάμωση Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις

Nόμος υπ’αριθμ kmspico 10.2 다운로드. 4589/2019

Άδειες εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – εγκύκλιος

Υπαλληλικός Κώδικας ν 시사인 다운로드. 3528/07

Κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων ν Macam x6. 4172/13

Νομοθεσία αδειών μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού movie into the woods? καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση v. 3848/10

Σύσταση κλάδων ειδικοτήτων εκπαιδευτικού προσωπικού στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Καθήκοντα στελεχών εκπαίδευσης

Καθορισμός διαδικασίας απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό

Καθορισμός ειδικού επιμισθίου εκπαιδευτικών αποσπασμένων στο εξωτερικό