ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΝΕΑ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΝΩΝ

 

 

2012
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ  ΜΑΪΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
ΜΑΡΤΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

     

2011
Ιανουαριος Απριλιος Ιουλιος Οκτωβριος
Φεβρουαριος Μαϊος Αυγουστος Νοεμβριος
Μαρτιος Ιουνιος Σεπτεμβριος Δεκεμβριος

 

2010
Ιανουαριος Απριλιος Ιουλιος Οκτωβριος
Φεβρουαριος Μαϊος Αυγουστος Νοεμβριος
Μαρτιος Ιουνιος Σεπτεμβριος Δεκεμβριος

 

2009
Ιανουαριος Απριλιος Ιουλιος Οκτωβριος
Φεβρουαριος Μαϊος Αυγουστος Νοεμβριος
Μαρτιος Ιουνιος Σεπτεμβριος Δεκεμβριος

                            

2008
Ιανουαριος Απριλιος Ιουλιος Οκτωβριος
Φεβρουαριος Μαϊος Αυγουστος Νοεμβριος
Μαρτιος Ιουνιος Σεπτεμβριος Δεκεμβριος