Αποστολή εγκυκλίων για τη λειτουργία των ιδιωτικών σχολείων

Διαβιβαστικό ΔΠΕ Κυκλάδων

Διευκρινίσεις ωρολόγιου προγράμματος ιδιωτικών σχολείων

Εγκύκλιος για απαγόρευση πώλησης βιβλίων και γραφικής ύλης στα ιδιωτικά σχολεία

Ενημερωτικό Μήνυμα για Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών στο mySchool

Οι τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών και η αναζήτησή τους, πρέπει να πραγματοποιούνται έχοντας στην αρχική σελίδα «Επιλεγμένο σχολικό έτος: 2016-2017», η οποία είναι και η εξ ορισμού επιλογή και εμφανίζεται και πάνω δεξιά στις σελίδες του myschool.

Η αναζήτηση τοποθετήσεων παρελθόντων σχολικών ετών να πραγματοποιείται από την Φόρμα «ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ -> Τοποθετήσεις εργαζομένων στην περιοχή ευθύνης μου» με αλλαγή στα Κριτήρια Αναζήτησης του πεδίου «Έτος υπηρέτησης».

Σε…

ΠΣ myschool – Ενημερωτικό μήνυμα για άνοιγμα έτους 2016-2017

Για το σχολικό έτος 2016-2017 στο μητρώο του myschool πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες αλλαγές:

 

1) Αλλαγή Θέσης Προσωπικού Φακέλου, Περιοχής Μετάθεσης και Σχολικής Μονάδας Οργανικής (όπου πρόκειται για απευθείας μεταθέσεις σε μονάδα) από τις:

α) Γενικές Μεταθέσεις Πρωτοβάθμιας (109495/Ε1/04-07-2016 – ΑΔΑ: 6ΥΣ04653ΠΣ-Γ1Ξ)

β) Γενικές Μεταθέσεις Δευτεροβάθμιας (107019/Ε2/30-06-2016 – ΑΔΑ: 7ΨΖΙ4653ΠΣ-Β0Φ)

γ) Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και…