Ανάρτηση προσωρινών πινάκων μεταθέσεων 2018-2019 της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων

Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης από ΠΥΣΕ σε ΠΥΣΠΕ

Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης σε Δημοτικά Διαπολιτισμικής

Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης σε ΣΜΕΑΕ

Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης για βελτίωση θέσης

Έντυπο αίτησης

Οι εκπαιδευτικοί που θέλουν να υποβάλουν ένσταση, στέλνουν ηλεκτρονικά  το έντυπο της ένστασης στο email prosop@dipe.kyk.sch.gr από 13-12-2018 μέχρι και  17-12-2018.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε τηλεφωνικά στο Τμήμα Προσωπικού της ΔΠΕ Κυκλάδων στο 22810-79266.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Προϊσταμένου/ης του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Λέσβου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Προϊσταμένου/ης του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου

Υπόδειγμα αίτησης

Προκήρυξη – Πρόσκληση για την προσωρινή πλήρωση κενής θέσης Υπεύθυνου Σχ. Δραστηρ.- Αγωγής Υγείας της Δ/νσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας

Προκήρυξη – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προσωρινή πλήρωση κενής θέσης Υπεύθυνου Σχολικών Δραστηριοτήτων- Αγωγής Υγείας της Δ/νσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας

Αίτηση

Προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης

…πλήρωση με επιλογή των παρακάτω δεκατριών (13) θέσεων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, με τριετή θητεία η οποία θα ξεκινήσει με την τοποθέτησή τους και θα λήξει την 31η Ιουλίου του τρίτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους…

Το πλήρες κείμενο: Προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης

Γνωστοποίηση ΦΕΚ

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2018-2019 – Ανακοινοποίηση

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των μεταθέσεων κατά το σχολικό έτος 2018-2019, κ α λ ε ί τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις ακόλουθες κατηγορίες μεταθέσεων:
α) γενικές από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης,
β) σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΣΥ(πρώην ΚΕΔΔΥ),
γ) στα Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης,
δ) στα…

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μόνιμων εκπ/κών κλάδου ΠΕ11- Φ. Α. για την εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης

…(καλούνται)… οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής που υπηρετούν σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Π/θμιας ή/και Δ/θμιας Εκ/σης της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, όπως υποβάλλουν στην ΠΔΕ αίτηση για τη διάθεση (μερική ή ολική) ή/και την απόσπασή τους, έως την Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2018 προκειμένου να απασχοληθούν στα κολυμβητήρια…

Το πλήρες κείμενο: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μόνιμων εκπ/κών κλάδου ΠΕ11- Φ. Α. για την εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης κατά το σχολικό έτος 2018-19

Προκήρυξη κενούμενων θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων Ε’ Διευθύνσεων ΠΕ Ηρακλείου Κρήτης, Ημαθίας και Πέλλας

Κοινοποίηση προκήρυξη κενούμενης θέσης Προϊσταμένου Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων Διεύθυνσης ΠΕ Ηρακλείου Κρήτης

Πλήρωση κενούμενης θέσης Προϊσταμένου Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας

Πλήρωση κενούμενης θέσης Προϊσταμένου Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας

Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής, Βορείου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας, προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καλεί τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να αποσπασθούν στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής Βορείου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας, προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές στα Κέντρα ή/και δομές Φιλοξενίας κατά το σχολικό έτος 2018-2019, να υποβάλουν αίτηση από 22-10-2018 μέχρι 26-10-2018 και ώρα: 15:00.

Το…

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή υποψηφίων Προϊσταμένων 2/Θ και 3/Θ Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Κυκλάδων σε κενούμενες θέσεις

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

…Κ Α Λ Ε Ι

Τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς που πληρούν τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων να υποβάλλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για κενούμενες θέσεις Προϊσταμένων 2/Θ και 3/Θ Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων του Νομού Κυκλάδων με θητεία έως 31/7/2020, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από τις 19 Οκτωβρίου 2018 έως και τις 29 Οκτωβρίου 2018 και…

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή υποψηφίων Υποδιευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Κυκλάδων

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

…Κ Α Λ Ε Ι

Τους/Τις ενδιαφερόμενους/ες εκπαιδευτικούς που πληρούν τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων και επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα Υποδιευθυντή/ντριας με θητεία έως 31 Ιουλίου 2020, να υποβάλλουν σχετική αίτηση υποψηφιότητας για τη σχολική μονάδα όπου ανήκουν οργανικά στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Κυκλάδων, από τις 19 Οκτωβρίου 2018 έως και τις 29 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 12:00…