Το Πείραμα του Ερατοσθένη για τον Υπολογισμό της Ακτίνας της Γης

Η Πανελλήνια Ένωση Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (ΠΑΝΕΚΦΕ), σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών & Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΙΑΑΔΕΤ), διοργανώνει τη Δευτέρα 21 Μαρτίου 2022 (επομένη της Εαρινής Ισημερίας), την πανελλήνια εκπαιδευτική δράση με τίτλο  «Το Πείραμα του Ερατοσθένη  για τον Υπολογισμό της Ακτίνας της Γης – 2022».

Πρόκειται για συνέχεια της δράσης που διοργανώθηκε το σχολικό έτος

2018-2019…

Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης (Φυσική Αγωγή)

Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό Σχολείο

Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης (Γεωγραφία)

Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Γεωγραφίας στις Ε’ και Στ’ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου

Επείγουσα ανάγκη αναβάθμισης ιστοσελίδων Joomla στη τελευταία έκδοση 3.10.x

Το παρακάτω μήνυμα αφορά μόνο τους χρήστες  οι οποίοι διαθέτουν Joomla ιστότοπο έκδοσης 3.9.10 ή μικρότερης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ)

Αξιότιμοι κύριοι/ες, φίλοι εκπαιδευτικοί,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως στο component Contacts (com_contact) του Joomla εντοπίστηκε κενό ασφαλείας, το οποίο επιτρέπει στους εισβολείς να προωθούν SPAM μηνύματα στο λογαριασμό email του χρήστη. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα θα βρείτε εδώ:…

4ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση

4ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση

Ενημέρωση σχετικά με τις νέες δυνατότητες της ηλεκτρονικής εφαρμογής GIS-based Χωροταξικό για Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Ενημέρωση σχετικά με τις νέες δυνατότητες της ηλεκτρονικής εφαρμογής GIS-based Χωροταξικό για Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Διεξαγωγή 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Θεολόγων

4η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_οδηγιες-προγραμμα

Πρόγραμμα 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Θεολόγων

ΑΦΙΣΑ-24-1-2022

Ενημέρωση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής-Οργάνωση Πανελλαδικής Ημερίδας

Διαβιβαστικό πρόσκλησης σε ημερίδα

Πρόγραμμα Ημερίδας Καλές Πρακτικές Πληροφορικής ΓΕΛ_ΕΠΑΛ

Πρόσκληση για ΓΕΛ ΕΠΑΛ