Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων αποσπάσεων εκπαιδευτικών για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις

6ΨΙΜ4653ΠΣ-81Ν παράταση προθεσμίας