ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε ορθή επανάληψη του αναμορφωμένου αξιολογικού πίνακα αντικειμενικών μορίων υποψήφιων διευθυντών δημοτικών σχολείων Ν. Κυκλάδων, κατά φθίνουσα σειρά, όπως διαμορφώθηκε μετά την εκδίκαση των ενστάσεων στη με αριθμ.9/16-6-2017 Συνεδρίαση του Διευρυμένου ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων.

Η ορθή επανάληψη αφορά στη μοριοδότηση των υποψήφιων διευθυντών Πέππα Χαράλαμπου, κλ.ΠΕ11 και Τσουκαλίδου Παρθένας, κλ.ΠΕ70.

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 2017

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων και προσωρινών τοποθετήσεων εντός του ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων

68Β64653ΠΣ-Ρ3Μ Πρόσκληση αποσπάσεων_προσωρινών τοποθετήσεων εντός ΠΥΣΠΕ

Έντυπο αίτησης απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ 2017-2018

Έντυπο δήλωσης προσωρινής τοποθέτησης εντός ΠΥΣΠΕ 2017-2018

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 4/θ ΚΑΙ ΑΝΩ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τον προσωρινό ενιαίο αξιολογικό πίνακα αντικειμενικών μορίων υποψήφιων διευθυντών δημοτικών σχολείων Ν. Κυκλάδων

Κατάθεση ενστάσεων τόσο για θέματα προσμέτρησης αντικειμενικών μορίων, όσο και κατά της μη αποδοχής της υποψηφιότητας λόγω του ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις επιλογής,

 από 13/6/2017 έως και 15/6/2017 και ώρα 15:00.

Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται εγγράφως, είτε αυτοπροσώπως, είτε στο fax της ΔΠΕ Κυκλάδων στο 2281079229.

Πλήρωση θέσεων Διευθυντών των Δημοτικών Σχολείων τετραθεσίων και άνω νομού Κυκλάδων

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 2017

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Υπεύθυνη δήλωση υποψήφιων

Εγκύκλιος Διευθυντών Σχολείων 2017

Υπουργική_Διευθυντών_2017_05_30_signed

nomos_44732017_fek78

ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2017

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τον αρχικό πίνακα σύμφωνα με την πρόταση του ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων για οριστική τοποθέτηση των εκπαιδευτικών κλ.ΠΕ06, κλ.ΠΕ11, κλ.ΠΕ16, κλ.ΠΕ60 και κλ.ΠΕ70 Γενικής Παιδείας και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 2017, όπως αυτός διαμορφώθηκε στη με αριθμ. 08/23-05-2017 συνεδρίασή του.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωμα ενστάσεων επί του πίνακα εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ανάρτησή του (δηλαδή έως και την Πέμπτη,…