ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2017

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τον αρχικό πίνακα σύμφωνα με την πρόταση του ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων για οριστική τοποθέτηση των εκπαιδευτικών κλ.ΠΕ06, κλ.ΠΕ11, κλ.ΠΕ16, κλ.ΠΕ60 και κλ.ΠΕ70 Γενικής Παιδείας και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 2017, όπως αυτός διαμορφώθηκε στη με αριθμ. 08/23-05-2017 συνεδρίασή του.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωμα ενστάσεων επί του πίνακα εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ανάρτησή του (δηλαδή έως και την Πέμπτη,…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ 2017

Στα συνημμένα αρχεία θα βρείτε την πρόσκληση για δήλωση οριστικής τοποθέτησης των εκπαιδευτικών που ήρθαν με μετάθεση από άλλο ΠΥΣΠΕ στο ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων, όσων βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων και όσων εκπαιδευτικών επιθυμούν βελτίωση θέσης εντός του ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων.

Παρακαλούμε αφού διαβάσετε προσεκτικά τη συνημμένη πρόσκληση, όπως αποστείλετε εντός των προθεσμιών, τη δήλωση τοποθέτησής σας, σύμφωνα με τις οδηγίες που σας δίνονται.

Στην…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ – ανακοινοποίηση

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ή ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ   (Σας υπενθυμίζουμε ότι τα μόρια εντοπιότητας και συνυπηρέτησης δεν εμφανίζονται στο σύνολο των μορίων του παραπάνω πίνακα)

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ-ΕΕΕΕΚ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Αποφάσεις μεταθέσεων 2016-2017

Απόφαση μεταθέσεων Γενικής Εκπαίδευσης 2016-2017_ΩΥ144653ΠΣ-7Ο0

Απόφαση Μεταθέσεων Ειδικής Αγωγής 2016-2017_Ω2Δ94653ΠΣ-8ΞΜ

Απόφαση Μεταθέσεων σε Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπ_σης (04-07-2016)_9Η184653ΠΣ-Φ7Σ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ-ΕΕΕΚ

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 2016-17

Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2016-2017

ΔΙΑΒIΒΑΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ_2016-2017

ΕΓΚΥΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ 2017_ΩΛ4Ι4653ΠΣ-ΞΥ4

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ 2016-2017_ΤΕΛΙΚΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΣΧΕΤ:  Οι εγκύκλιοι του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων  με αριθμούς
1) 26587/Ε1/16-02-2017  με θέμα: «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2016-2017»
2) 30611/Ε1/23-02-2017 με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή αιτήσεων μετάθεσης εκπ/κων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης
3) 31658/Ε1/24-02-2017 με θέμα «Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μετάθεσης εκπ/κων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης

Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών, η Διεύθυνση Π.Ε. Ν. Κυκλάδων ανακοινώνει τους προσωρινούς…