Διευκρινίσεις για τον διπλασιασμό των ΜΣΔ σύμφωνα με την εγκύκλιο μεταθέσεων 2018-2019

Σχετικά με τον διπλασιασμό μοριοδότησης μόνιμων εκπαιδευτικών που υπηρέτησαν σε απομακρυσμένες σχολικές μονάδες κατά το σχολικό έτος 2017-2018 διευκρινίζονται τα εξής:
Α) Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούσαν κατά το σχολικό έτος 2017-2018 σε σχολικές μονάδες οι οποίες ανήκαν στις κατηγορίες Θ΄ ή Ι΄…

Το πλήρες κείμενο: Διευκρινίσεις για τον διπλασιασμό των ΜΣΔ σύμφωνα με την εγκύκλιο μεταθέσεων 2018-2019

Κύρωση αξιολογικού πίνακα επιλογής υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων

Κύρωση αξιολογικού πίνακα επιλογής υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων

Συγκρότηση της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Διεπιστημονικής Αξιολόγησης (Δ.Ε.Δ.Α.) Νοτίου Αιγαίου (ανακοινοποίηση το ορθό)

Συγκρότηση της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Διεπιστημονικής Αξιολόγησης (Δ.Ε.Δ.Α.) Νοτίου Αιγαίου (ανακοινοποίηση το ορθό)- (ως προς τους ΠΕ23 του 1ου ΠΕΚΕΣ)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Προϊσταμένου/ης του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Λέσβου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Προϊσταμένου/ης του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου

Υπόδειγμα αίτησης

Προκήρυξη – Πρόσκληση για την προσωρινή πλήρωση κενής θέσης Υπεύθυνου Σχ. Δραστηρ.- Αγωγής Υγείας της Δ/νσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας

Προκήρυξη – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προσωρινή πλήρωση κενής θέσης Υπεύθυνου Σχολικών Δραστηριοτήτων- Αγωγής Υγείας της Δ/νσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας

Αίτηση

Προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης

…πλήρωση με επιλογή των παρακάτω δεκατριών (13) θέσεων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, με τριετή θητεία η οποία θα ξεκινήσει με την τοποθέτησή τους και θα λήξει την 31η Ιουλίου του τρίτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους…

Το πλήρες κείμενο: Προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης

Γνωστοποίηση ΦΕΚ

Πρόσκληση σε συνέντευξη για την επιλογή υποψηφίου Διευθυντή Δημοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Κυκλάδων

Πρόσκληση σε συνέντευξη για την επιλογή υποψηφίου Διευθυντή Δημοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Κυκλάδων ενώπιον του Περιφερειακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Κυκλάδων ως Συμβούλιο Επιλογής Στελεχών Εκπαίδευσης στην Ερμούπολη Σύρου

Τοποθέτηση Αναπληρωτών Προϊσταμένων 2/Θ και 3/Θ Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων Ν. Κυκλάδων- Ανακοινοποίηση

Τοποθέτηση Αναπληρωτών Προϊσταμένων 2/Θ και 3/Θ Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων Ν. Κυκλάδων

Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς τον ορισμό στα Νηπιαγωγεία Όρμου Κορθίου Άνδρου και Ίου

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2018-2019 – Ανακοινοποίηση

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των μεταθέσεων κατά το σχολικό έτος 2018-2019, κ α λ ε ί τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις ακόλουθες κατηγορίες μεταθέσεων:
α) γενικές από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης,
β) σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΣΥ(πρώην ΚΕΔΔΥ),
γ) στα Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης,
δ) στα…