Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Ειδικών Νηπιαγωγείων και των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων για το σχ.έτος 2021-2022 – Προγραμματισμός λειτουργίας ολοήμερου προγράμματος

Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Ειδικών Νηπιαγωγείων και των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2021-2022 – Προγραμματισμός λειτουργίας ολοήμερου προγράμματος

Πίνακας Α1 – Ειδικό Νηπιαγωγείο

Πίνακας Α2 – Ειδικό Δημοτικό Σχολείο

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΗ/-ΤΡΙΑΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Εγκύκλιος προϋποθέσεων και διαδικασιών: α) για την έγκριση παράλληλης στήριξης συνεκπαίδευσης, β) για την έγκριση στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και γ) για την έγκριση στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή, μαθητών/τριών για το διδακτικό έτος 2021-2022

Εγκύκλιος προϋποθέσεων και διαδικασιών: α) για την έγκριση παράλληλης στήριξης συνεκπαίδευσης, β) για την έγκριση στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και γ) για την έγκριση στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή, μαθητών/τριών για το διδακτικό έτος 2021-2022.

10-6-2021

Έγινε αναμόρφωση του Υποδείγματος1 ως προς συγκεκριμένα σημεία, που αφορούν σε στατιστικά δεδομένα και μετονομάστηκε σε «ΝΕΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 (10-06-2021)».

Συνεπεία των αλλαγών αυτών, προσαρμόστηκαν αναλόγως   ο «ΠΙΝΑΚΑΣ 1» και μετονομάστηκε σε  «ΠΙΝ_1_ΠΑΡ_ΣΤΗΡ_LOCKED_10-6-21.xlsx» που αφορά στην Παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση και ο «ΠΙΝΑΚΑΣ 2» που μετονομάστηκε σε «ΠΙΝ_2 _ΕΒΠ_LOCKED_10-6-21.xlsx»  που αφορά στην στήριξη από ΕΒΠ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

  1. Αιτήματα που έχουν υποβληθεί μέχρι τώρα με…

Οριστικοποίηση στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα myschool σχετικά με τους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοίτησαν σε σχολικές μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης κατά τα σχ.έτη 2019-2020 και 2020-2021

Οριστικοποίηση στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα myschool σχετικά με τους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοίτησαν σε σχολικές μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης κατά τα σχολικά έτη 2019-2020 και 2020-2021

Οδηγός για την καταχώριση στατιστικών στοιχείων μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ) που φοιτούν στα γενικά δημόσια και ιδιωτικά σχολεία

Παραγγελία διδακτικών βιβλίων για μαθητές με χαμηλή όραση (αμβλυωπία) για το σχολικό έτος 2021-2022

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως από σήμερα Τετάρτη 2 Ιουνίου 2021 οι Σχολικές Μονάδες μπορούν να προβούν σε παραγγελία των διδακτικών βιβλίων για μαθητές με χαμηλή όραση (αμβλυωπία) για το σχολικό έτος 2021-2022.

Συγκεκριμένα η παραγγελία μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της σελίδας του σχολείου στον ιστότοπο της Διεύθυνσης Εκδόσεων, επιλέγοντας «Παραγγελίες» -> «Μαθητών με Αμβλυωπία» και ακολουθώντας τις σχετικές αναγραφόμενες οδηγίες.

Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι Σχολικές Μονάδες…

Σημαντική ενημέρωση αναφορικά με τις σχολικές εκδηλώσεις λήξης του σχολικού έτους

Κατόπιν ερωτημάτων που δεχθήκαμε στη ΔΠΕ Κυκλάδων αναφορικά με την διεξαγωγή σχολικών εκδηλώσεων για τη λήξη του σχολικού έτους, σας εφιστούμε την προσοχή στο εξής: Σύμφωνα με το ΦΕΚ Β 4810, 31-10-2020 και συγκεκριμένα στο άρθρο 3 παράγραφο 5, αναφέρεται ρητά ότι εκδηλώσεις (π.χ. τελετές αποφοίτησης) είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται με την παρουσία μόνο μαθητών και εκπαιδευτικών, ενδεχομένως κατά τμήματα ή με μέρος των τμημάτων,…

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 73160/Δ6/12.06.2020 ΚΥΑ «Ηλεκτρονικές αιτήσεις για εισαγωγή στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία»(Β ́2260)

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 73160/Δ6/12.06.2020 ΚΥΑ «Ηλεκτρονικές αιτήσεις για εισαγωγή στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία»(Β ́2260)

ΦΕΚ – Αρ. Φύλλου 2147 – τεύχος Β’ – 24 Μαΐου 2021

Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία (Π.Σ. & ΠΕΙ.Σ.) για το σχολικό έτος 2021-2022

Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία (Π.Σ. & ΠΕΙ.Σ.) για το σχολικό έτος 2021-2022

ΦΕΚ – Αρ. Φύλλου 2184 – τεύχος Β’ – 25 Μαΐου 2021

Διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-2022

Διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-2022

Πίνακας – συμπληρώνεται από τα Δημοτικά σχολεία

Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχ. έτος 2021-2022 σε δημοτικά σχολεία της χώρας – Α’ Φάση

Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2021-2022 σε δημοτικά σχολεία της χώρας – Α’ Φάση

Ενημέρωση Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας / Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής

….οι απουσίες οι οποίες έχουν καταχωρισθεί ή θα καταχωρισθούν και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα των μαθητών/τριών αλλά σε αντικειμενικούς λόγους ανωτέρας βίας, δεν θα προσμετρηθούν για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών/τριών από τον Σύλλογο Διδασκόντων κατά το σχολικό έτος 2020-21….

Το πλήρες έγγραφο: Ενημέρωση Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας / Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής