Ηλεκτρονική υποβολή καταλόγων υπόχρεων σε Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων για το έτος 2017 (χρήση 2016)

egyklios_ilektronikis_ypovolis_katalogon_dpk_kai_dos_2017

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ 2017 -ΦΟΡΤΩΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧΕΙΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ 2017 -ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΝ

YPODEIGMA XLS

PARAMETRIKOI PINAKES

Ηλεκτρονική υποβολή καταλόγων υπόχρεων σε Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων για το έτος 2017 (χρήση 2016)._signed