Μοριοδότηση υποψήφιου Διευθυντή

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τον προσωρινό αξιολογικό πίνακα αντικειμενικών μορίων υποψήφιου Διευθυντή, όπως διαμορφώθηκε με την αριθ 12/22-06-2021 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων ως συμβούλιο επιλογής στελεχών.

Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται εγγράφως με email στη ΔΠΕ Κυκλάδων από 23/6/2021 έως και 25/6/2021 και ώρα 12:00.

Πίνακας μοριοδότησης

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης συγκεκριμένων προσόντων και ειδικοτήτων για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στην ΚΥ των Γενικών Αρχείων του Κράτους, και την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος για το σχολ.έτος 2021-2022

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης συγκεκριμένων προσόντων και ειδικοτήτων για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στην ΚΥ των Γενικών Αρχείων του Κράτους, και την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος για το σχολ.έτος 2021-2022

Έντυπο Απόσπασης εκπαιδευτικών στην ΚΥ των Γενικών Αρχείων του Κράτους και την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος

Δημοσιοποίηση θέσεων κινητικότητας Α΄ κύκλου 2021 – Υποβολή αιτήσεων- 3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Δημοσιοποίηση θέσεων κινητικότητας Α΄ κύκλου 2021 – Υποβολή αιτήσεων- 3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Οδηγίες σχετικά με αιτήσεις μετάταξης/απόσπασης εκπαιδευτικών που υποβάλλονται μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Ν.4440/2016)

Διαβίβαση εγγράφου για προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις στο ΙΕΠ

…ενημέρωση για δύο (2) προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων επιστημονικού προσωπικού με αποσπάσεις εκπαιδευτικών και αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας ως διοικητικό προσωπικό στο Ι.Ε.Π.. Η υποβολή των αιτήσεων και για τις δύο προσκλήσεις γίνεται μόνο ηλεκτρονικά. Για την υποβολή των αιτήσεων έχει δοθεί παράταση έως τις 14/6/2021 και ώρα 13:00….

Το πλήρες έγγραφο: Διαβίβαση εγγράφου για προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις στο ΙΕΠ

Διαβίβαση Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις διοικητικού προσωπικού και εκπαιδευτικών στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την έκδοση Αδειών Εισόδου στις σχολικές μονάδες εκπροσώπων αθλητικών Ομοσπονδιών και Φορέων κατά το σχολ.έτος 2021-2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την έκδοση Αδειών Εισόδου στις σχολικές μονάδες εκπροσώπων αθλητικών Ομοσπονδιών και Φορέων κατά το σχολικό έτος 2021-2022

Πίνακας στοιχείων

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την πλήρωση των θέσεων του Προέδρου και των εκπαιδευτικών – μελών των Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ) των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων και των αναπληρωτών τους

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την πλήρωση των θέσεων του Προέδρου και των εκπαιδευτικών – μελών των Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ) των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων και των αναπληρωτών τους

Διαβίβαση Συμπληρωματικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων των Προέδρων και των εκπαιδευτικών-μελών των Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (ΕΠ.Ε.Σ) και των αναπληρωτών τους

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Γενικής και Ειδικής Αγωγής για υποβολή δήλωσης προτιμήσεων βελτίωσης θέσης/μετάθεσης και οριστικής τοποθέτησης

Οι δηλώσεις τοποθέτησης των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών θα υποβάλλονται ενυπόγραφες και σκαναρισμένες στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@dipe.kyk.sch.gr από την Τρίτη 01/06/2021 έως την Τρίτη 08/06/2021 ώρα 14:00.

 

Πρόσκληση εκπαιδευτικών για οριστική τοποθέτηση

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ νομού Κυκλάδων

Ανάκληση βελτίωσης

Δήλωση τοποθέτησης_εντός της ίδιας περιοχής μετάθεσης

Δήλωση τοποθέτησης για μετατιθέμενους από άλλο ΠΥΣΠΕ/περιοχή μετάθεσης

Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης συμμετοχής στην Επιμόρφωση μονίμων και αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών Α/ΘΜΙΑΣ (Νηπιαγωγεία-Δημοτικά) ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ (Γυμνάσια) Εκπαίδευσης για τα Εργαστήρια δεξιοτήτων για τα σχ.έτη 2020-2021 και 2021-2022

Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης συμμετοχής στην Επιμόρφωση μονίμων και αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών Α/ΘΜΙΑΣ (Νηπιαγωγεία-Δημοτικά) ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ (Γυμνάσια) Εκπαίδευσης για τα Εργαστήρια δεξιοτήτων για τα σχ.έτη 2020-2021 και 2021-2022

Διαβίβαση πρόσκλησης για υποβολή δήλωσης συμμετοχής στην εξ αποστάσεως επιμόρφωση μόνιμων και αναπληρωτών/ωτριών εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας (Γυμνάσιο) Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στις Δεξιότητες μέσω Εργαστηρίων» με κωδικό ΟΠΣ 5092064, του Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020”

Προκήρυξη πλήρωσης κενωθείσας θέσης Διευθυντή 6/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Μεσαριάς Άνδρου

….πλήρωση της κενωθείσας θέσης Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Μεσαριάς Άνδρου με θητεία έως
την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας νέων στελεχών. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας θα υποβληθούν με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση Π.Ε. του Νομού Κυκλάδων ή μέσω email στο mail@dipe.kyk.sch.gr από την Πέμπτη, 27 Μαΐου 2021 έως και τη Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2021….

Το πλήρες έγγαρφο: Προκήρυξη πλήρωσης κενωθείσας θέσης Διευθυντή 6/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Μεσαριάς Άνδρου

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης κλ.Πληροφορικής (ΠΕ86) για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Γεν. Διεύθ. Ψηφιακών Συστημάτων Υποδομών και Εξετάσεων, στη Γεν. Διεύθ. Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γεν. Γραμμ. του Υ.ΠΑΙ.Θ. και στις Περιφ. Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ. για το σχ.έτος 2021-2022

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86) για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων Υποδομών και Εξετάσεων, στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2021-2022.