Οργανικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής – Β΄ Φάση

Οργανικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής – Β΄ Φάση

Πρόσκληση για αποσπάσεις εκπαιδευτικών γενικής παιδείας και ειδικής αγωγής ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ Α ΦΑΣΗ

Έντυπο δήλωσης τοποθέτησης απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ

Συμπληρωματική πρόσκληση εκπαιδευτικών Γενικής και Ειδικής Αγωγής για δήλωση οριστικής τοποθέτησης ή βελτίωσης θέσης (Β΄ Φάση τοποθετήσεων)

Συμπληρωματική πρόσκληση εκπαιδευτικών Γενικής και Ειδικής Αγωγής για δήλωση οριστικής τοποθέτησης ή βελτίωσης θέσης (Β΄ Φάση τοποθετήσεων)

 

 

Οργανικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής

Απόφαση – Οργανικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής (ΑΔΑ ΨΖΓ146ΜΤΛΗ-311)

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας και Ειδικής Αγωγής για δήλωση οριστικής τοποθέτησης ή βελτίωσης θέσης

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων

  • που έχουν υποβάλει αίτηση βελτίωσης θέσης εντός του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Κυκλάδων
  • που μετατέθηκαν από άλλες περιοχές σε περιοχές του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Κυκλάδων
  • που βρίσκονται στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Κυκλάδων (νεοδιόριστοι και μη)

να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης αποκλειστικά μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Μεταθέσεων ( https://teachers.minedu.gov.gr ), από την Τρίτη 23-05-2023 έως και τη Δευτέρα 29-05-2023 και…

Ανακοίνωση τελικών πινάκων μορίων αιτούμενων οριστικής τοποθέτησης/βελτίωσης εντός του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Κυκλάδων

Σας ανακοινώνουμε τα μόρια μετάθεσης των εκπαιδευτικών που έχουν κάνει αίτηση στο teachers.minedu.gov.gr και αφορά:

  1. Στις οριστικές τοποθετήσεις, για τους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. (νεοδιόριστοι του 2022 και παλαιοί μόνιμοι),
  2. Στις βελτιώσεις εντός της ίδιας περιοχής μετάθεσης,
  3. Στους εκπαιδευτικούς που έρχονται με μετάθεση στις περιοχές του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Κυκλάδων.

Γενική Εκπαίδευση

Ειδική Αγωγή – ΕΕΠ ΕΒΠ

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσης αποσπάσης στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων

Στο πλαίσιο των αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε φορείς και δεδομένης της υποστελέχωσης της Υπηρεσίας μας, προσκαλούμε τους/τις μόνιμους/ες & νεοδιόριστους/ες  2021 εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που επιθυμούν να προσφέρουν διοικητικό έργο για το σχολικό  έτος 2023 – 2024 στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων να υποβάλουν αίτηση για απόσπαση από 6/4/2023 μέχρι 18/4/2023 και ώρα…

Εγκύκλιοι για αποσπάσεις μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ

Σας αποστέλλουμε τις εγκυκλίους για τις αποσπάσεις μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σε περιοχές/ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ./Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και σε  υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σχολικού έτους 2023-24.

Αρχείο της αίτησης αποσπάσεων σε φορείς προς διευκόλυνση των υποψηφίων.

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων 6-18/4/2023.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων αρμοδιότητας ΥΠΑΙΘ

Διαβίβαση Ανακοινώσεων-Προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων αρμοδιότητας ΥΠΑΙΘ σε θέσεις επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)