Τοποθετήσεις αναπληρωτών Β’ Φάσης όλων των ειδικοτήτων

Οι αναλήψεις στα σχολεία θα γίνουν την Πέμπτη 24/9/20 και την Παρασκευή 25/9/20.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ B’ ΦΑΣΗΣ

Προσλήψεις Αναπληρωτών Β’ Φάση

Παρακάτω θα βρείτε :

1. Τους πίνακες των κενών ανά Ειδικότητα και Περιοχή μετάθεσης (κατά την διάρκεια της ημέρας θα προστεθούν όλοι οι πίνακες των κενών)

2. Τον πίνακα μοριοδότησης των Σχολείων

3. Την Δήλωση Τοποθέτησης

Η δήλωση τοποθέτησης θα πρέπει να συμπληρωθεί και να αποσταλεί στο prosop@dipe.kyk.sch.gr ως την Τρίτη 22/9/2020 και ώρα 15:00 προκειμένου να προβούμε στην τοποθέτησή σας. 

Θα…

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών κλάδων ΤΕ01, ΤΕ02, ΤΕ16, ΔΕ01 και ΔΕ02 για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών ή/και ωρομισθίων για το σχολικό έτος 2020-2021

Πρόσκληση

Διευκρινίσεις για την ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτών – Covid19

Διευκρινίσεις για την ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ

ΠΕ05 (ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ)

ΠΕ06

ΠΕ07 (ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ)

ΠΕ08

ΠΕ11

ΠΕ70

ΠΕ70 (ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ)

ΠΕ60

ΠΕ60 (ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ)

ΠΕ79.01

ΠΕ86

ΠΕ91.01 – ΠΕ91.02

ΔΕ01 (ΕΞΕΙΔ.ΤΟΜΕΑΚΟ)

ΠΕ25 (ΕΞΕΙΔ.ΤΟΜΕΑΚΟ)

ΠΕ21 ΕΒΠ-ΔΕ01(ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ)

ΠΕ23 ΠΕ29 (ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ)

ΠΕ23 ΠΕ30 (ΕΔΕΑΥ)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΘΜΙΑΣ Α’ ΦΑΣΗ

ΕΠΕΙΓΟΝ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ

Ενημερώνουμε τους Αναπληρωτές Εκπ/κους όλων των κλάδων τα εξής:

  1. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πρόσληψή σας θα πρέπει να κατατεθούν στο σχολείο τοποθέτησής σας κατά την ημέρα της ανάληψής σας.
  2. Η δήλωση τοποθέτησης θα πρέπει υποχρεωτικά να αποσταλεί ΥΠΟΓΕΓΡΑΜMΕΝΗ σε μορφή PDF (όχι σε μορφή word).…

Νέα Ανακοίνωση-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών στα ελληνόφωνα τμήματα και στις θέσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης

Νέα Ανακοίνωση–Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών στα ελληνόφωνα τμήματα και στις θέσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης για το σχολικό έτος 2020- 2021