Διευκρινίσεις για την ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτών – Covid19

Διευκρινίσεις για την ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ

ΠΕ05 (ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ)

ΠΕ06

ΠΕ07 (ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ)

ΠΕ08

ΠΕ11

ΠΕ70

ΠΕ70 (ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ)

ΠΕ60

ΠΕ60 (ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ)

ΠΕ79.01

ΠΕ86

ΠΕ91.01 – ΠΕ91.02

ΔΕ01 (ΕΞΕΙΔ.ΤΟΜΕΑΚΟ)

ΠΕ25 (ΕΞΕΙΔ.ΤΟΜΕΑΚΟ)

ΠΕ21 ΕΒΠ-ΔΕ01(ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ)

ΠΕ23 ΠΕ29 (ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ)

ΠΕ23 ΠΕ30 (ΕΔΕΑΥ)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΘΜΙΑΣ Α’ ΦΑΣΗ

ΕΠΕΙΓΟΝ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ

Ενημερώνουμε τους Αναπληρωτές Εκπ/κους όλων των κλάδων τα εξής:

  1. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πρόσληψή σας θα πρέπει να κατατεθούν στο σχολείο τοποθέτησής σας κατά την ημέρα της ανάληψής σας.
  2. Η δήλωση τοποθέτησης θα πρέπει υποχρεωτικά να αποσταλεί ΥΠΟΓΕΓΡΑΜMΕΝΗ σε μορφή PDF (όχι σε μορφή word).…

Νέα Ανακοίνωση-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών στα ελληνόφωνα τμήματα και στις θέσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης

Νέα Ανακοίνωση–Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών στα ελληνόφωνα τμήματα και στις θέσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης για το σχολικό έτος 2020- 2021

Νέο Υπόδειγμα 3 «Υπεύθυνη Δήλωση Αναπληρωτών για την υπαγωγή τους στην Απογραφή Μισθοδοσίας – Εργάνη» των Οδηγών υλοποίησης 2020-2021

Νέο Υπόδειγμα 3 (pdf)

Ανακοινοποίηση στο ορθό (pdf)

Νέο Υπόδειγμα 3 (doc)

Ανακοινοποίηση στο ορθό (doc)

Υπόδειγμα 3 του Οδηγού Υλοποίησης χωρίς το λογότυπο ΕΣΠΑ στο υποσέλιδο, το οποίο για το Έργο «ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΕΠ-ΕΒΠ) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 47 ΤΟΥ Ν. 4692/2020 (Α ́111), Π.Κ. 2014ΣΕ04700000»

Προσλήψεις Αναπληρωτών Α’ Φάση

Παρακάτω θα βρείτε :

1. Τους πίνακες των κενών ανά Ειδικότητα και Περιοχή μετάθεσης (κατά την διάρκεια της ημέρας θα προστεθούν όλοι οι πίνακες των κενών)

2. Τον πίνακα μοριοδότησης των Σχολείων

3. Την Δήλωση Τοποθέτησης

Η δήλωση τοποθέτησης θα πρέπει να συμπληρωθεί και να αποσταλεί στο prosop@dipe.kyk.sch.gr ως την Παρασκευή 28/8/2020 και ώρα 14:00 προκειμένου να προβούμε στην τοποθέτησή σας. (Στην δήλωση…

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ του Έργου “ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΔΕ”

Απόφαση Έγκρισης του «Οδηγού Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου» του Έργου «ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΕΠ-ΕΒΠ)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΔΕ

Οδηγός Υλοποίησης της Πράξης Ενίσχυσης Προσχολικής Εκπαίδευσης 2020-21

Απόφαση Έγκρισης του «Οδηγού Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου» της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, 2020-2021» με κωδικό ΟΠΣ: 5069631

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 2020-2021 (5069645)

Απόφαση Έγκρισης του «Οδηγού Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου» της Πράξης: «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2020-2021» με κωδικό ΟΠΣ: 5069645

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΔΗΓΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ