Υλικό WWF – Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 2016

Πρόσκληση-κάλεσμα όλων των σχολείων, στην καμπάνια του WWF Ελλάς «Το πράσινο στα χέρια σου», που αφορά στον συντονισμό, για λίγες μέρες, της διεκδίκησης του δικαιώματός μας στους ελεύθερους χώρους πρασίνου, στην πόλη μας, «στο αστικό πράσινο».
Φέτος, στην Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, πηγαίνουμε πέρα από τις συνηθισμένες γιορτές και στέλνουμε μήνυμα για τη σημασία του αστικού πράσινου για την ποιότητα ζωής μας. από τις 10…