Ανακηρύξεις υποψηφίων για Π.Υ.Σ.Π.Ε., Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε., Κ.Υ.Σ.Π.Ε.

Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Νομού Κυκλάδων

Ανακήρυξη υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Νοτίου Αιγαίου

Ανακήρυξη υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε.)

Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών 2018-19 – Β’ φάση

 

Καταστάσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ανά πρόγραμμα, αντίστοιχα παρουσιολόγια, πρότυπο διαβιβαστικό και οδηγίες

Πρότυπο διαβιβαστικό

Οδηγίες για τα παρουσιολόγια και τις άδειες

Καταστάσεις αναπληρωτών συνοδευόμενες από αντίστοιχα παρουσιολόγια.

(Στη δεύτερη σελίδα των παρουσιολογίων περιλαμβάνεται φόρμα από την οποία μπορεί να επιλεχθεί το έτος και ο μήνας. Εκτύπωση μόνο της πρώτης σελίδας του λογιστικού φύλλου).

Καταστάσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (MIS 5031898)

Καταστάσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (MIS 5031894)

Καταστάσεις αναπληρωτών ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ (MIS 5031890)

Καταστάσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ (MIS 5031883)

Καταστάσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ (MIS 5031892)

Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 1/2003 (Α΄1) «Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, αρμοδιότητες αυτών, όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία εκλογής των αιρετών τακτικών και αναπληρωματικών μελών των συμβουλίων αυτών», σας γνωστοποιούμε τα εξής:….

Το πλήρες κείμενο: Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης

Εγκύκλιος – εκλογές

Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών 2018-19

  • ΠΕΡΙΟΧΗ Α’

Τοποθετήσεις Δασκάλων ΠΕ70 – περιοχή Α’ Κυκλάδων

Τοποθετήσεις Νηπιαγωγών ΠΕ60 – περιοχή Α’ Κυκλάδων

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Παράλληλης και ΣΜΕΑΕ – περιοχή Α’ Κυκλάδων

Τοποθετήσεις Ειδικοτήτων – περιοχή Α’ Κυκλάδων

  • ΠΕΡΙΟΧΗ Β’

Τοποθετήσεις Δασκάλων ΠΕ70 – περιοχή Β’ Κυκλάδων

Τοποθετήσεις Νηπιαγωγών ΠΕ60 – περιοχή Β’ Κυκλάδων

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Παράλληλης και ΣΜΕΑΕ – περιοχή Β’ Κυκλάδων

Τοποθετήσεις Ειδικοτήτων και ΤΥ ΖΕΠ – περιοχή Β’ Κυκλάδων

  • ΠΕΡΙΟΧΗ Γ’

Τοποθετήσεις Δασκάλων ΠΕ70 – περιοχή Γ’ Κυκλάδων

Ενημέρωση: Σχετικά με τα κενά των εκπαιδευτικών ΠΕ70 στο νησί της Σύρου σας ενημερώνουμε ότι έγιναν τροποποιήσεις από το ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων μετά από αιτήματα μονίμων εκπαιδευτικών.

Τοποθετήσεις Νηπιαγωγών ΠΕ60 – περιοχή Γ’ Κυκλάδων

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Παράλληλης και ΣΜΕΑΕ – περιοχή Γ’ Κυκλάδων

Τοποθετήσεις Ειδικοτήτων – περιοχή Γ’ Κυκλάδων

  • ΠΕΡΙΟΧΗ Δ’

Κενά Δασκάλων, Νηπιαγωγών και Ειδικοτήτων (5-9-2018)

Κενά Δασκάλων Γενικής και Ειδικής Αγωγής

Κενά Νηπιαγωγών Γενικής και Ειδικής Αγωγής

Κενά Δασκάλων Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ (ΕΚΟ)

Κενά Ειδικοτήτων πλήρους (ΑΠΩ) και μειωμένου (ΑΜΩ) ωραρίου

Κενά Παράλληλης Στήριξης σε Νηπιαγωγεία

Κενά Παράλληλης Στήριξης σε Δημοτικά

 

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά εκπαιδευτικών αναπληρωτών για το σχ. έτος 2018-19

Σας ενημερώνουμε ότι για την πρόσληψη Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών στην Δ/νση Π.Ε. Κυκλάδων για το σχολικό έτος 2018-2019, απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Παρακαλούμε να συμπληρώνονται από τους/τις αναπληρωτές/αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς τα αντίστοιχα έντυπα με τον κωδικό προγράμματος που αντιστοιχεί στον/στην κάθε εκπαιδευτικό σύμφωνα με την Απόφαση Πρόσληψής του/της.  Εφιστούμε την προσοχή στο γεγονός ότι παρουσιάζονται δύο προγράμματα Εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης: με ΚΩΔ. 5031892 και με ΚΩΔ. 5030982.

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δήλωσης περιοχών προτίμησης για πρόσληψη ως αναπληρωτών ή/και ωρομισθίων το σχ. έτος 2018-2019

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δήλωσης περιοχών προτίμησης για πρόσληψη ως αναπληρωτών ή/και ωρομισθίων το σχολικό έτος 2018-2019

Συμπλήρωση των αριθμ. 56263/E1/5-4-2018 (ΦΕΚ 1283 Β΄) με θέμα «Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων Γενικής Εκπαίδευσης (πλην Μουσικών) για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2018-2019.», 56265/E1/5-4-2018 (ΦΕΚ 1281 Β΄) με θέμα «α) Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδων ΠΕ79.01, ΠΕ79.02 και ΤΕ16, για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2018-2019, β) Πρόσκληση εμπειροτεχνών ιδιωτών ΕΜ16 για ένταξη σε πίνακα μουσικών ειδικεύσεων ωρομισθίων για πρόσληψη στα Μουσικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2018-2019» και 56262/Ε1/5-4-2018 (ΦΕΚ 1282 Β΄) με θέμα «Πρόσκληση υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών ΕΑΕ, σχολικού έτους 2018-2019», υπουργικών αποφάσεων.

Υπουργική Απόφαση κατανομής θέσεων ΚΕΣΥ

Κατανομή στα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) κατά κλάδο των θέσεων α) εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Ε.Α.Ε.), β) Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και γ) εκπαιδευτικών όλων των κλάδων που υπηρετούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό.

ΦΕΚ – αρ.φύλλου 3233

Εξαιρετικά επείγον: Επισήμανση σχετικά με την καταχώριση αίτησης αναπληρωτή

Επισημαίνουμε ότι για την ενεργοποίηση της αίτησης ένταξης των υποψηφίων αναπληρωτών εκπαιδευτικών στους πίνακες σχολικού έτους 2018-19 δεν αρκεί η ενεργοποίηση/επικαιροποίηση των στοιχείων του ατομικού φακέλου. Χρειάζεται να επιλεγεί το στοιχείο «Αιτήσεις», στο κεντρικό Μενού, στο πάνω μέρος της αρχικής σελίδας του ΟΠΣΥΔ και, αφού συμπληρωθούν όλα τα στοιχεία που ζητούνται, να επιλεγεί το στοιχείο «ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ». Η διαδικασία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 30-4-2018.