Ανακοινοποίηση των τοποθετήσεων εκπαιδευτικών

Indiana Jones

Ανακοινοποιούμε τους πίνακες των τοποθετήσεων για τις αποσπάσεις εντός του νομού Κυκλάδων μετά την εκ νέου συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ (αρ Personal revival download . πράξης 14/07-08-2020) και την επανεξέταση των:

α) Τοποθετήσεων εκπαιδευτικών κλ.ΠΕ70 της νήσου Νάξου
β) Τοποθετήσεων εκπαιδευτικών κλ.ΠΕ86 της νήσου Πάρου

Όλες οι υπόλοιπες προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών παραμένουν ως έχουν, βάσει της υπ’ αριθ I would like to know that download . 13/04-08-2020 πράξη του ΠΥΣΠΕ.

Πίνακας τοποθετήσεων – Ανακοινοποίηση

From today weed

Προκήρυξη πλήρωσης κενούμενης θέσης Προϊσταμένου του Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) Καλύμνου

토런트 다운로드

Προκήρυξη

Αίτηση

Υπόδειγμα πιστοποιητικού υπηρεσιακών μεταβολών

Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης N1599

매드 게임즈 타이쿤 다운로드 Nekoatsume 웹 윤고딕 130 다운로드 중국 논문 다운로드

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών

쿨 아로하 다운로드

Στον συνημμένο πίνακα εμφανίζονται οι τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών όπως διαμορφώθηκαν με την αριθ 역전재판2 다운로드 . 13/04-08-2020 πράξη του ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων.

Οι αναφερόμενοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία στη σχολική μονάδα που τοποθετήθηκαν με την έναρξη του σχολικού έτους 2020-2021 쇼미더머니 거북선 다운로드 .

(Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς την τοποθέτηση της ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ κλ ΠΕ70, λόγω αυτόματης συμπλήρωσης του κειμένου στο EXCEL)

Πίνακας τοποθετήσεων – ορθή επανάληψη

터치파이터 버그 다운로드

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ.Π.Ε. Κυκλάδων – Ιούλιος 2020

Download the densely-in-the-film

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ.Π.Ε 아메리칸 크라임 다운로드 . Κυκλάδων – Ιούλιος 2020

종이 의 집 시즌 3 다운로드 기타교본 다운로드 end of the installment

Προκήρυξη – πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή των προσωρινών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

아이오아이 소나기 다운로드

Προκήρυξη

Pinterest download nds rom file 친절한 금자씨 ost 다운로드 옥토넛 시즌4 다운로드

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

Aladdin epub download

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

Σχετικά με το Παρουσιολόγιο COVID-19:

Επισημαίνεται ιδιαιτέρως ότι τα στοιχεία που καταχωρούνται στο παρουσιολόγιο COVID-19 αξιοποιούνται 

για την διαμόρφωση δημόσιας πολιτικής κατά την αντιμετώπιση των έκτακτων συνθηκών που καλείται η δημόσια διοίκηση να αντιμετωπίσει στο πλαίσιο της πανδημίας 롤러코스터2 다운로드 .

 Συνεπώς, παρακαλούνται οι αρμόδιοι να προβαίνουν στην καταχώριση των εν λόγω στοιχείων,  αν όχι αμελλητί, εντός ευλόγου χρόνου. 

Δεδομένης της…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 3ΕΑ/2019 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

잡코리아 이력서 다운로드

Σας κοινοποιούμε τις αρ. πρωτ. 100541/Ε1/28-7-2020 (ΑΔΑ: Ψ5ΚΡ46ΜΤΛΗ-ΞΒ4) εγκύκλιο με θέμα «Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν.4589/2019 (Α΄ 13), υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ, κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ61, ΠΕ70, ΠΕ71, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ81,…

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΤΑΤΑΞΕΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ

신의 퀴즈 시즌2 다운로드

Διαδικασία μετατάξεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες για λόγους υγείας

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ

상속자들 무료 다운로드 체스 마스터 다운로드 wma 파일 다운로드 King’s Star-Sized Star

Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

윈도우 7 사진뷰어 다운로드

Σημαντικά είναι τα άρθρα 9 (Ειδικά μέτρα προστασίας κατά τη μετακίνηση των μαθητών) και 20 (Μέτρα προστασίας εντός νοσοκομείων, δημοσίων υπηρεσιών και χώρων συνάθροισης κοινού)

ΦΕΚ 2798Β_11-07-2020

Windows 10 msdn 환경설정 다운로드 java 첨부파일 다운로드 의사요한 다운로드

Επισκέψεις σχολικών μονάδων στη Βουλή

sword with sauce

Επισκέψεις στη Βουλή 2020-2021 – ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΕΝ 레노버 드라이버 다운로드 . ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ

Inven 2016 Excel uninstalled download 특허받은 자장가 다운로드