21 Μαρτίου 2019

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης για τη Δράση ΚΑ2 "Στρατηγικές Συμπράξεις στους Τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης"
Πρόγραμμα επιμορφώσεων των εκπαιδευτικών Γερμανικής Γλώσσας στο πλαίσιο του Β΄ Κύκλου επιμόρφωσης στο ΕΠΣ-ξγ

Return to calendar