2 Νοεμβρίου 2018

10th Conference on Informatics in Education- Η Πληροφορική στην εκπαίδευση
Συνέδριο: Πειραματικά και Πρότυπα Σχολεία : Δημιουργικότητα, Καινοτομία και Διάχυση Καλών Πρακτικών

Return to calendar