2 Νοεμβρίου 2019

12ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΟΜΕΡ: "Ενισχύοντας την αλληλεπίδραση, υποστηρίζοντας την έκφραση..."
Συνέδριο με τίτλο: «Η Εκπαίδευση των Τ.Π.Ε. και της Καινοτομίας»

Return to calendar