2 Απριλίου 2019

Επιμορφωτικό σεμινάριο για τους εκπαιδευτικούς ΠΕ70 των Γ΄και Δ΄τάξεων της Θήρας
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης για την πλήρωση των θέσεων Δ/ντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (και ώρα 15:00)
Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου 2019

Return to calendar