2 Δεκεμβρίου 2021

Μαθητικός Διαγωνισμός με τίτλο: «21η Ευρωπαϊκή Συνάντηση Νεανικής Οπτικοακουστικής Δημιουργίας – Camera Zizanio
5η Επιμορφωτική Συνάντηση - Διδακτικών Σεναρίων Θεατρικής Αγωγής

Return to calendar