Δεκέμβριος 2023
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
27 Νοεμβρίου 2023 28 Νοεμβρίου 2023 29 Νοεμβρίου 2023 30 Νοεμβρίου 2023 1 Δεκεμβρίου 2023 2 Δεκεμβρίου 2023 3 Δεκεμβρίου 2023
4 Δεκεμβρίου 2023 5 Δεκεμβρίου 2023 6 Δεκεμβρίου 2023 7 Δεκεμβρίου 2023 8 Δεκεμβρίου 2023 9 Δεκεμβρίου 2023 10 Δεκεμβρίου 2023
11 Δεκεμβρίου 2023 12 Δεκεμβρίου 2023 13 Δεκεμβρίου 2023 14 Δεκεμβρίου 2023 15 Δεκεμβρίου 2023 16 Δεκεμβρίου 2023 17 Δεκεμβρίου 2023
18 Δεκεμβρίου 2023 19 Δεκεμβρίου 2023 20 Δεκεμβρίου 2023 21 Δεκεμβρίου 2023 22 Δεκεμβρίου 2023 23 Δεκεμβρίου 2023 24 Δεκεμβρίου 2023
25 Δεκεμβρίου 2023 26 Δεκεμβρίου 2023 27 Δεκεμβρίου 2023 28 Δεκεμβρίου 2023 29 Δεκεμβρίου 2023 30 Δεκεμβρίου 2023 31 Δεκεμβρίου 2023

Return to calendar