Το Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» της Σύρου, στο πλαίσιο του αναλυτικού  προγράμματος, θα πραγματοποιήσει πενταήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη των μαθητών και μαθητριών
της Στ’ τάξης στην Θεσσαλονίκη στις 24,25,26 και 27 Μαΐου. Επειδή δεν υπήρχαν προσφορές δίνεται παράταση έως και την Παρασκευή 10η Μαρτίου, ώρα 15:00.