Παράταση προθεσμιών της προκήρυξης θέσεων Διευθυντών-ντριών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων

Παράταση προθεσμιών της προκήρυξης θέσεων Διευθυντών-ντριών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων (ΑΔΑ ΨΨ8Γ46ΜΤΛΗ-8Τ3)

Πρόσκληση για συμμετοχή στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο «Mindful Nature – Ενσυνείδητη Φύση»

 Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων, δια της Υπεύθυνης Σχολικών Δραστηριοτήτων, κας Χρυσάννας Διαμαντή, συμμετέχει ως συντονιστικός φορέας στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο (Ε.Θ.Δ.) Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Κ.Ε.ΠΕ.Α. Καρπενησίου «Mindful Nature – Ενσυνείδητη Φύση» και σας προσκαλεί να συμμετάσχετε.

Περισσότερα στα συνημμένα αρχεία

«Πρόσκληση για συμμετοχή στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο «Mindful Nature – Ενσυνείδητη Φύση»

«Πρόσκληση για συμμετοχή στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο «Mindful Nature – Ενσυνείδητη Φύση»

Έγκριση λειτουργίας Εθνικού Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Κ.Ε.ΠΕ.Α. Καρπενησίου για το σχολικό έτος 2022-2023

Συλλογικός προγραμματισμός εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση σχολικών μονάδων

Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση σχολικών μονάδων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων των μελών στο Ανώτερο Περιφερειακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Νοτίου Αιγαίου για τη διετία 2023-2024

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο ΑΠΥΣΠΕ Ν Αιγαίου

Υπόδειγμα αίτησης Διευθυντή Σχολικής Μονάδας ΠΕ για συμμετοχή ως μέλος στο ΑΠΥΣΠΕ Νοτίου Αιγαίου

Υπόδειγμα αίτησης ΣΕΕ ΠΕ για συμμετοχή ως μέλος στο ΑΠΥΣΠΕ Νοτίου Αιγαίου

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στα ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ Δωδεκανήσου και Κυκλάδων για τη διετία 2023-2024

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στα ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ Δωδ και Κυκ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΥΣΠΕ ΩΣ ΜΕΛΗ

Υπόδειγμα αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο οικείο ΠΥΣΠΕ

 

Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης [άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α’ 102), όπως ισχύει], για το σχολικό έτος 2022-2023

 Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: Τετάρτη 14 – Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022

Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης [άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α’ 102), όπως ισχύει], για το σχολικό έτος 2022-2023

Ειδική πρόσκληση (1η) για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (άρθρο 86 του ν. 4547/2018)

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην  πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (άρθρο 86 του ν. 4547/2018), με ( ΑΔΑ: ΨΛΘΚ46ΜΤΛΗ-ΒΧΘ ​.

 Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: Τετάρτη 14 – Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022

Ειδική πρόσκληση (1η) για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (άρθρο 86 του ν. 4547/2018)

Διευκρινήσεις σχετικά με την άδεια εισόδου για την υλοποίηση έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ

Απάντηση σε ερώτημα για την υλοποίηση του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ II σε σχολικές μονάδες

Συγκρότηση Επιτροπών Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.) της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων για το διδακτικό έτος 2022-2023

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΔΥ

Eξ αποστάσεως επιμόρφωση στα Νέα Προγράμματα Σπουδών Γενικής Εκπαίδευσης

Σας στέλνουμε το αριθμ. 153548/12-12-2022 έγγραφό μας, με το οποίο σας διαβιβάζουμε το  Δελτίο Τύπου , μαζί με τη συνοδευτική υπ’ αριθμ. 16044/9-12-2022 (ΑΔΑ:9ΖΟΨΟΞΛΔ-7ΤΚ) Πρόσκληση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), για δήλωση συμμετοχής των εν ενεργεία εκπαιδευτικών (μονίμων & αναπληρωτών) δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων Π.Ε.  και Δ.Ε., στην Β’ Φάση εξ αποστάσεως επιμόρφωση για το έτος 2022- 2023 στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και…