Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων αιτήσεων μετάθεσης 2022-2023 Π.Ε. Κυκλάδων

Κοινοποιούμε τους προσωρινούς πίνακες των μορίων των εκπαιδευτικών που ανήκουν οργανικά στη Διεύθυνση Π.Ε. Κυκλάδων και αιτούνται μετάθεση:

α) από περιοχή σε περιοχή
β) από περιοχή σε περιοχή σε ΣΜΕΑΕ- ΕΕΕΕΚ
γ) από περιοχή σε περιοχή με εξειδίκευση στην Ε.Ν.Γ των Κωφών και στη γραφή BRAILLE των τυφλών
δ) σε ΚΕΔΑΣΥ
ε) για οριστική τοποθέτηση/βελτίωση θέσης
στ) για οριστική τοποθέτηση/βελτίωση θέσης ειδικής αγωγής

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν ένσταση από 21-11-2022 μέχρι και 25-11-2022 και ώρα 15:00, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο κεντρικό email της Διεύθυνσης mail@dipe.kyk.sch.gr .