Πρόσκληση για Επισκέψεις Σχολείων στο Κ.Ε.ΠΕ.Α. Σύρου Ερμούπολης έως και Δεκέμβριο 2022

Το Κ.Ε.Π.Ε.Α. Σύρου Ερμούπολης προσκαλεί τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Αιγαίου να συμμετάσχουν στα εκπαιδευτικά προγράμματα του Κέντρου για το διάστημα από αρχές Νοεμβρίου έως 20 Δεκεμβρίου 2022.

Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν χωρίς καμία δαπάνη από το Κ.Ε.ΠΕ.Α. Σύρου Ερμούπολης.

Για τους πρώτους μήνες του σχολικού έτους και μέχρι την έγκριση των προγραμμάτων, τα σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας…

«Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία: Προγράμματα και δράσεις» 17 και 19 Οκτωβρίου 2022

Οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων, δια των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων, σε συνεργασία με το Κ.Ε.Π.Ε.Α. Κορθίου Άνδρου και το νεοσύστατο Κ.Ε.Π.Ε.Α. Σύρου προσκαλούν τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να συμμετάσχουν στο διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο: «Εκπαίδευση για…