Επισκέψεις σχολείων στο Κ.Ε.Π.Ε.Α. Κορθίου Άνδρου για τους μήνες Οκτώβριο έως και Δεκέμβριο 2022

Tο Κ.Ε.Π.Ε.Α. Κορθίου Άνδρου προσκαλεί τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Αιγαίου να συμμετάσχουν στα εκπαιδευτικά προγράμματα του Κέντρου για το διάστημα από 24 Οκτωβρίου έως 20 Δεκεμβρίου 2022.

Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν χωρίς καμία δαπάνη από το Κ.Ε.ΠΕ.Α. Κορθίου.

Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται, συμπληρώνουν τη συνημμένη αίτηση την οποία αποστέλλουν ηλεκτρονικά στο  schdraseis@dipe.kyk.sch.gr  

και συμπληρώνουν…