Βελτιώσεις τοποθετήσεων αποσπασμένων εκπαιδευτικών

Ανακοινώνουμε τις βελτιώσεις των τοποθετήσεων των αποσπασμένων εκπαιδευτικών σύμφωνα με την αριθμ 16/12-08-2022 πράξη του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Κυκλάδων.

Βελτιώσεις τοποθετήσεων

Τοποθετήσεις αποσπασμένων εκπαιδευτικών

Ανακοινώνουμε τους πίνακες των τοποθετήσεων των αποσπασμένων εκπαιδευτικών μετά από ενστάσεις και διορθώσεις, όπως διαμορφώθηκαν με την αριθμ. 16/12-08-2022 πράξη του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Κυκλάδων.

ΠΕ70

ΠΕ60

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ