ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΜΕΛΗ ΕΕΠ – ΕΒΠ ΕΤΟΥΣ 2022

Παρακαλείστε όπως ενημερώνεστε καθημερινά από την ιστοσελίδα της υπηρεσίας μας, καθώς ενδέχεται να υπάρξουν επιπλέον οδηγίες ως προς τη διαδικασία και υποβολή δικαιολογητικών που αφορούν στο διορισμό σας.

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων
Ι. Λ. Ράλλη 6, Ερμούπολη, Τ.Κ.84100 – Σύρος
τηλ. 22810 – 82226
mail@dipe.kyk.sch.gr

Δικαιολογητικά Νεοδιορίστων Εκπαιδευτικών 2022

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΜΕΛΗ ΕΕΠ – ΕΒΠ ΕΤΟΥΣ 2022:

  1. Αντίγραφο δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας.
  2. Αντίγραφο πτυχίου. Οι τίτλοι ξένων πανεπιστημίων υποβάλλονται με επίσημη μετάφραση και με τη βεβαίωση αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  3. Αντίγραφα αποδεικτικών (1) ΑΦΜ, (2) ΑΜΚΑ, (3) ΑΜΑ (Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ).
  4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (τελευταίου τριμήνου) από το Δήμο (για τους έγγαμους και/ή γονείς ενός ή περισσότερων…